• حذف ستون های داخلی تا دهانه ۲۵ متر بیشتر
  • کاهش مصرف میلگرد تا ۲۵%
  • سهولت و سرعت در اجرا
  • مقاومت لرزه ای بالا و عایق حرارت و صوت  
  • اخذ تاییدیه فنی از وزرات راه و شهرسازی
  • گواهی ثبت اختراع ملی و بین الملی
فهرست