چرا سقف های اینتل دک

آنچه سبب تمایزسقف های اینتل دک می گردد:

  1. وزن سقف متعارف اینتل دک تا دهانه ۱۱ متر حدود۴۰۰ کیلوگرم می باشد
  2. دهانه های بزرگ اینتل دک سبب آزادی عمل برای سهولت جابجایی ستون ها می گردد. اینتل دک عمل طراحی معماری را آسانتر کرده و با حذف و جابجایی ستون ها بیشترین و بالاترین بهره وری پارکینگ برای کارفرما فراهم می گردد.
  3. طراحی بلوک های تحتانی اینتل دک به گوونه ای است که به یک شابلون مشابهت دارد  و مانند آن سبب تسریع و تسهیل اجرا می گردد.
  4. سقف های اینتل دک حاصل نوآوری و پیش گرفتن از روش های قدیمی تر به یک شیوه رو به جلو و نوین در اجرای سازها با رعایت و حفظ مزیت های روش های پیشین و حال و اصلاح و بهبود مشکلات اجرایی می باشد. این روش توسط مراجع ذی ربط تایید صلاحیت گردیده است و به ثبت ملی رسیده است.
  5. اینتل دک توانسته است دهانه های تا ۱۸ متر را با موفقیت اجرا کرده و در حال طراحی دهانه تا ۲۵ متر می باشد.
  6. لازم به ذکر است که است که  نوآوری اینتل دک توانسته است جایگاه ویژه ای در بین کارفرمایان دست یابد چنانچه بسیاری از کارفرمایان حتی در اجرای دهانه های تا ۶ متر نیز اینتل دک را برگزیده اند.
  7. جنس مصالح بلوک های زیرین اینتل دک از مصالح پرلیتی است. این مصالح به صورت طبیعی عایق صوت می باشند. طراحی اینتل دک از کنارهم اوری بلوک های تحتانی عایق صوت در کنار بلوک پلی استایرن فوقانی مجموعه کاملا عایقی را ایجاد کرده است که مانع انتقال به سایر طبقات می گردد.
  8. مواد سازنده بلوک تحتانی اینتل دک نیز به صورت طبیهی عایق حرارت بوده و به صورت بالقوه مانع بروز آتش سوزی و پیشروی آتش در سایر طبقات می گردد.
فهرست